Kontakt

Video media d.o.o.
Zvonimira Rogoza 16, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080669615, OIB: 20922315033
Raiffeisen bank, Petrinjska 59, Zagreb, žiro račun: 2484008-1104839534 (RBA),
IBAN: HR3424840081104839534
Osnivački kapital 80.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Bojan Bernik
Popusti.hr su nedavno spojeni sa SveJeTu.hr koji smo ugasili i sve korisnike prijavljene na newsletter smo prebacili na Popusti.hr sukladno pravilima ponašanja. Svaki newsletter ima mogućnost odjave.