Oglašavanje
Popusti.hr je servis koji na jednom mjestu prikazuje popuste najboljih grupnih kupovina u Hrvatskoj. Posjetitelji dolaze ciljano kako bi pronašli zanimljive ponude.

Ukoliko ste zainteresirani za oglašavanja kontaktirajte nas.

Tel: +385 91 534 9617