DIGITALNI ORTOPAN – nezaobilazan postupak uz odmah gotovu 2D snimku cijele
čeljusti i gratis pregled doktora dentalne medicine, konzultacije i analizu snimke

DIGITALNI ORTOPAN – nezaobilazan postupak uz odmah gotovu 2D snimku cijele
čeljusti i gratis pregled doktora dentalne medicine, konzultacije i analizu snimke

-27% popusta

DIGITALNI ORTOPAN – nezaobilazan postupak uz odmah gotovu 2D snimku cijele
čeljusti i gratis pregled doktora dentalne medicine, konzultacije i analizu snimke

 

Ponuditelj

Dentalni implantološko protetski centar Hurčak
Jaruščica 1A, Zagreb
095 561 1550
info@dipc.hr