Hotel Biser – Ljeto u hotelu uz plažu na Pagu i posjet sirani, Pag, Hrvatska – 494 EUR – 4x noćenje u sobi s pogledom na park za 2 osobe, Polupansion

Akcija

Hotel Biser – Ljeto u hotelu uz plažu na Pagu i posjet sirani, Pag, Hrvatska – 494 EUR – 4x noćenje u sobi s pogledom na park za 2 osobe, Polupansion

Akcija

Hotel Biser – Ljeto u hotelu uz plažu na Pagu i posjet sirani, Pag, Hrvatska – 494 EUR – 4x noćenje u sobi s pogledom na park za 2 osobe, Polupansion

 

Ponuditelj

HOTEL BISER
Pag, Hrvatska
+385 91 528 70 78
ivana.hotelbiser2@gmail.com

Valid Till September 12, 2023
Megabon

Hotel Biser – Ljeto u hotelu uz plažu na Pagu i posjet sirani, Pag, Hrvatska – 494 EUR – 4x noćenje u sobi s pogledom na park za 2 osobe, Polupansion

Akcija

Hotel Biser – Ljeto u hotelu uz plažu na Pagu i posjet sirani, Pag, Hrvatska – 494 EUR – 4x noćenje u sobi s pogledom na park za 2 osobe, Polupansion

 

Ponuditelj

HOTEL BISER
Pag, Hrvatska
+385 91 528 70 78
ivana.hotelbiser2@gmail.com

Valid Till September 12, 2023