Hotel Kruna, Bečići, Budva, Crna Gora – 1.350 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi (pogled na cestu) za 2 osobe , Doručak 

Akcija

Hotel Kruna, Bečići, Budva, Crna Gora – 1.350 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi (pogled na cestu) za 2 osobe , Doručak 

Akcija

Hotel Kruna, Bečići, Budva, Crna Gora – 1.350 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi (pogled na cestu) za 2 osobe , Doručak 

 

Ponuditelj

HOTEL KRUNA
Bečići, Budva, Crna Gora
+382 33 471 911, +382 69 027 367
krunabudva@yahoo.com

Valid Till June 27, 2022
Megabon

Hotel Kruna, Bečići, Budva, Crna Gora – 1.350 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi (pogled na cestu) za 2 osobe , Doručak 

Akcija

Hotel Kruna, Bečići, Budva, Crna Gora – 1.350 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi (pogled na cestu) za 2 osobe , Doručak 

 

Ponuditelj

HOTEL KRUNA
Bečići, Budva, Crna Gora
+382 33 471 911, +382 69 027 367
krunabudva@yahoo.com

Valid Till June 27, 2022