Hotel Park – Ljeto u Lovranu, Lovran, Hrvatska – 3.540 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi strana more za 2 osobe (1. dijete do 11,99 godina i 2. dijete do 2,99 godina besplatno), Polupansion (doručak i večera)  

Akcija

Hotel Park – Ljeto u Lovranu, Lovran, Hrvatska – 3.540 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi strana more za 2 osobe (1. dijete do 11,99 godina i 2. dijete do 2,99 godina besplatno), Polupansion (doručak i večera)  

Akcija

Hotel Park – Ljeto u Lovranu, Lovran, Hrvatska – 3.540 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi strana more za 2 osobe (1. dijete do 11,99 godina i 2. dijete do 2,99 godina besplatno), Polupansion (doručak i večera)  

 

Ponuditelj

HOTEL PARK
Lovran, Hrvatska
+385 51 706 200
info@hotelparklovran.hr

Valid Till August 12, 2022
Megabon

Hotel Park – Ljeto u Lovranu, Lovran, Hrvatska – 3.540 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi strana more za 2 osobe (1. dijete do 11,99 godina i 2. dijete do 2,99 godina besplatno), Polupansion (doručak i večera)  

Akcija

Hotel Park – Ljeto u Lovranu, Lovran, Hrvatska – 3.540 HRK – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi strana more za 2 osobe (1. dijete do 11,99 godina i 2. dijete do 2,99 godina besplatno), Polupansion (doručak i večera)  

 

Ponuditelj

HOTEL PARK
Lovran, Hrvatska
+385 51 706 200
info@hotelparklovran.hr

Valid Till August 12, 2022