Hotel Pula – Proljeće, 1. svibanj i jesen u Puli, Pula, Istra, Hrvatska – 825 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe , Polupansion

Akcija

Hotel Pula – Proljeće, 1. svibanj i jesen u Puli, Pula, Istra, Hrvatska – 825 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe , Polupansion

Akcija

Hotel Pula – Proljeće, 1. svibanj i jesen u Puli, Pula, Istra, Hrvatska – 825 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe , Polupansion

 

Ponuditelj

HOTEL PULA
Pula, Istra, Hrvatska
+385 52 386 922
reservations@hotel-pula.hr

Valid Till September 23, 2023
Megabon

Hotel Pula – Proljeće, 1. svibanj i jesen u Puli, Pula, Istra, Hrvatska – 825 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe , Polupansion

Akcija

Hotel Pula – Proljeće, 1. svibanj i jesen u Puli, Pula, Istra, Hrvatska – 825 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe , Polupansion

 

Ponuditelj

HOTEL PULA
Pula, Istra, Hrvatska
+385 52 386 922
reservations@hotel-pula.hr

Valid Till September 23, 2023