Hotel Ruža Vjetrova – Ljeto u Crnoj Gori, Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora – 1.218 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj Superior sobi za 2 osobe, Polupansion 

Akcija

Hotel Ruža Vjetrova – Ljeto u Crnoj Gori, Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora – 1.218 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj Superior sobi za 2 osobe, Polupansion 

Akcija

Hotel Ruža Vjetrova – Ljeto u Crnoj Gori, Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora – 1.218 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj Superior sobi za 2 osobe, Polupansion 

 

Ponuditelj

RESORT RUŽA VJETROVA
Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora
+382 30 306 000
rezervacija@ruzavjetrova.me

Valid Till August 20, 2023
Megabon

Hotel Ruža Vjetrova – Ljeto u Crnoj Gori, Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora – 1.218 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj Superior sobi za 2 osobe, Polupansion 

Akcija

Hotel Ruža Vjetrova – Ljeto u Crnoj Gori, Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora – 1.218 EUR – 7x noćenje u dvokrevetnoj Superior sobi za 2 osobe, Polupansion 

 

Ponuditelj

RESORT RUŽA VJETROVA
Dobra Voda, Veliki Pijesak, Bar, Crna Gora
+382 30 306 000
rezervacija@ruzavjetrova.me

Valid Till August 20, 2023