Kompletan ginekološki pregled uz papa test i color
doppler u Ordinaciji dr. med. Danijel Šeba