Liječnički pregled za vozačku B, AM, A1, A2 i A kategorije
u Poliklinici Superiora u Zagrebu za 259 kn!