Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova za 950 kn!

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova za 950 kn!

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova za 950 kn!

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Valid Till July 7, 2022
Ponuda dana

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova za 950 kn!

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova za 950 kn!

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Valid Till July 7, 2022