Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Valid Till August 19, 2022
Ponuda dana

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova

Akcija

Mislite o zdravlju na vrijeme, otkrijte potencijalne bolesti i pravovremeno ih liječite
uz opći sistematski pregled za muškarce u Poliklinici Anova

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Valid Till August 19, 2022