Oaza mira Vlašić Hotel & Resort – Odmor na Vlašiću za velike obitelji, Vlašić, Bosna i Hercegovina – 116 EUR – 1x noćenje u vikendici za do 8 osoba, Turistička pristojba i osiguranje

Akcija

Oaza mira Vlašić Hotel & Resort – Odmor na Vlašiću za velike obitelji, Vlašić, Bosna i Hercegovina – 116 EUR – 1x noćenje u vikendici za do 8 osoba, Turistička pristojba i osiguranje

Akcija

Oaza mira Vlašić Hotel & Resort – Odmor na Vlašiću za velike obitelji, Vlašić, Bosna i Hercegovina – 116 EUR – 1x noćenje u vikendici za do 8 osoba, Turistička pristojba i osiguranje

 

Ponuditelj

OAZA MIRA VLAŠIĆ HOTEL & RESORT
Vlašić, Bosna i Hercegovina
+ 387 62 020 355
recepcija@hotelresort-oazamira.ba

Valid Till February 27, 2024
Megabon

Oaza mira Vlašić Hotel & Resort – Odmor na Vlašiću za velike obitelji, Vlašić, Bosna i Hercegovina – 116 EUR – 1x noćenje u vikendici za do 8 osoba, Turistička pristojba i osiguranje

Akcija

Oaza mira Vlašić Hotel & Resort – Odmor na Vlašiću za velike obitelji, Vlašić, Bosna i Hercegovina – 116 EUR – 1x noćenje u vikendici za do 8 osoba, Turistička pristojba i osiguranje

 

Ponuditelj

OAZA MIRA VLAŠIĆ HOTEL & RESORT
Vlašić, Bosna i Hercegovina
+ 387 62 020 355
recepcija@hotelresort-oazamira.ba

Valid Till February 27, 2024