Održavanje klima uređaja – brzo čišćenje klime uz uključen dolazak na vašu adresu
u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Sisačko moslavačkoj županiji za 199 kn!

-20%

Održavanje klima uređaja – brzo čišćenje klime uz uključen dolazak na vašu adresu
u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Sisačko moslavačkoj županiji za 199 kn!

-20% popusta

Održavanje klima uređaja – brzo čišćenje klime uz uključen dolazak na vašu adresu
u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Sisačko moslavačkoj županiji za 199 kn!

 

Ponuditelj

Servis Gek
Mljetska 8, Sisak
095 8516 368
gekj.d.o.o@gmail.com

Valid Till August 9, 2022
Ponuda dana

Održavanje klima uređaja – brzo čišćenje klime uz uključen dolazak na vašu adresu
u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Sisačko moslavačkoj županiji za 199 kn!

-20% popusta

Održavanje klima uređaja – brzo čišćenje klime uz uključen dolazak na vašu adresu
u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj te Sisačko moslavačkoj županiji za 199 kn!

 

Ponuditelj

Servis Gek
Mljetska 8, Sisak
095 8516 368
gekj.d.o.o@gmail.com

Valid Till August 9, 2022