Opći sistematski pregled za žene – pregled internista, UZV dojki, aksila,
abdomena i zdjelice, spirometrija, krvne pretrage, analiza urina, EKG

Opći sistematski pregled za žene – pregled internista, UZV dojki, aksila,
abdomena i zdjelice, spirometrija, krvne pretrage, analiza urina, EKG

-27% popusta

Opći sistematski pregled za žene – pregled internista, UZV dojki, aksila,
abdomena i zdjelice, spirometrija, krvne pretrage, analiza urina, EKG

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
info@poliklinika-anova.com