Plitvice Holiday Resort – Standard mobilna kućica, Plitvice, Hrvatska – 229 EUR – 2x noćenje u Standard mobilnoj kućici za 4 osobe , 20% popust na korištenje wellnessa u trajanju od 2 sata

Akcija

Plitvice Holiday Resort – Standard mobilna kućica, Plitvice, Hrvatska – 229 EUR – 2x noćenje u Standard mobilnoj kućici za 4 osobe , 20% popust na korištenje wellnessa u trajanju od 2 sata

Akcija

Plitvice Holiday Resort – Standard mobilna kućica, Plitvice, Hrvatska – 229 EUR – 2x noćenje u Standard mobilnoj kućici za 4 osobe , 20% popust na korištenje wellnessa u trajanju od 2 sata

 

Ponuditelj

PLITVICE HOLIDAY RESORT
Plitvice, Hrvatska
+385 47 784 192
info@plitvice.com

Valid Till October 29, 2023
Megabon

Plitvice Holiday Resort – Standard mobilna kućica, Plitvice, Hrvatska – 229 EUR – 2x noćenje u Standard mobilnoj kućici za 4 osobe , 20% popust na korištenje wellnessa u trajanju od 2 sata

Akcija

Plitvice Holiday Resort – Standard mobilna kućica, Plitvice, Hrvatska – 229 EUR – 2x noćenje u Standard mobilnoj kućici za 4 osobe , 20% popust na korištenje wellnessa u trajanju od 2 sata

 

Ponuditelj

PLITVICE HOLIDAY RESORT
Plitvice, Hrvatska
+385 47 784 192
info@plitvice.com

Valid Till October 29, 2023