Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova za 750 kn!

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova za 750 kn!

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova za 750 kn!

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Expired On August 7, 2022
Ponuda dana

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova za 750 kn!

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova za 750 kn!

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
poliklinika.anova@gmail.com

Expired On August 7, 2022