Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
info@poliklinika-anova.com

Valid Till February 18, 2023
Ponuda dana

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova

Akcija

Reagirajte na vrijeme i obavite kompletan kardiološki pregled – UZV
srca, EKG i pregled kardiologa u Poliklinici Anova

 

Ponuditelj

Poliklinika Anova
Ksaver 201, Zagreb
01 2114 671
info@poliklinika-anova.com

Valid Till February 18, 2023