Roccia Rooms – Odmor u Dalmaciji, Novigrad, Dalmacija, Hrvatska – 120 EUR – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobistrana park (bez balkona) za 2 osobe, Doručak

Akcija

Roccia Rooms – Odmor u Dalmaciji, Novigrad, Dalmacija, Hrvatska – 120 EUR – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobistrana park (bez balkona) za 2 osobe, Doručak

Akcija

Roccia Rooms – Odmor u Dalmaciji, Novigrad, Dalmacija, Hrvatska – 120 EUR – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobistrana park (bez balkona) za 2 osobe, Doručak

 

Ponuditelj

ROCCIA ROOMS
Novigrad, Dalmacija, Hrvatska
+385 (0) 99 371 8550
aparthotelroccia@gmail.com

Valid Till October 30, 2023
Megabon

Roccia Rooms – Odmor u Dalmaciji, Novigrad, Dalmacija, Hrvatska – 120 EUR – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobistrana park (bez balkona) za 2 osobe, Doručak

Akcija

Roccia Rooms – Odmor u Dalmaciji, Novigrad, Dalmacija, Hrvatska – 120 EUR – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobistrana park (bez balkona) za 2 osobe, Doručak

 

Ponuditelj

ROCCIA ROOMS
Novigrad, Dalmacija, Hrvatska
+385 (0) 99 371 8550
aparthotelroccia@gmail.com

Valid Till October 30, 2023