Terme Olimia – Aparthotel Rosa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 366 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Aparthotel Rosa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 366 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Aparthotel Rosa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 366 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu hotela Breza

 

Ponuditelj

TERME OLIMIA – APARTHOTEL ROSA
Podčetrtek, Slovenija
+386 3 829 78 36
rezervacije@terme-olimia.com

Valid Till June 5, 2023
Megabon

Terme Olimia – Aparthotel Rosa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 366 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Aparthotel Rosa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 366 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu hotela Breza

 

Ponuditelj

TERME OLIMIA – APARTHOTEL ROSA
Podčetrtek, Slovenija
+386 3 829 78 36
rezervacije@terme-olimia.com

Valid Till June 5, 2023