Terme Olimia – Selo Lipa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 316 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu Hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Selo Lipa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 316 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu Hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Selo Lipa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 316 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu Hotela Breza

 

Ponuditelj

TERME OLIMIA – VAS LIPA
Podčetrtek, Slovenija
+386 3 829 78 36
rezervacije@terme-olimia.com

Valid Till April 5, 2023
Megabon

Terme Olimia – Selo Lipa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 316 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu Hotela Breza

Akcija

Terme Olimia – Selo Lipa – Odmor tijekom tjedna, Podčetrtek, Slovenija – 316 EUR – 2x noćenje u apartmanu za 2 osobe, Polupansion u restoranu Hotela Breza

 

Ponuditelj

TERME OLIMIA – VAS LIPA
Podčetrtek, Slovenija
+386 3 829 78 36
rezervacije@terme-olimia.com

Valid Till April 5, 2023