Turska rivijera, Antalya, Turska – 694 EUR – 5x noćenje na području Antalye/Alanje u hotelu s 5* (Hotel Meryan ili sl.) i u dvokrevetnoj standardnoj sobi i 2x noćenje u hotelu s 4* na području regije Pamukkale u dvokrevetnoj standardnoj sobi za 1 osobu, 5x all inclusive u hotelu u Alaniji i 2x polupansion u hotelu na području regije Pamukkale

Akcija

Turska rivijera, Antalya, Turska – 694 EUR – 5x noćenje na području Antalye/Alanje u hotelu s 5* (Hotel Meryan ili sl.) i u dvokrevetnoj standardnoj sobi i 2x noćenje u hotelu s 4* na području regije Pamukkale u dvokrevetnoj standardnoj sobi za 1 osobu, 5x all inclusive u hotelu u Alaniji i 2x polupansion u hotelu na području regije Pamukkale

Akcija

Turska rivijera, Antalya, Turska – 694 EUR – 5x noćenje na području Antalye/Alanje u hotelu s 5* (Hotel Meryan ili sl.) i u dvokrevetnoj standardnoj sobi i 2x noćenje u hotelu s 4* na području regije Pamukkale u dvokrevetnoj standardnoj sobi za 1 osobu, 5x all inclusive u hotelu u Alaniji i 2x polupansion u hotelu na području regije Pamukkale

 

Ponuditelj

Nikal d.o.o. Hrvatska
Antalya, Turska
+385 1 555 6850
info@nikal.hr

Valid Till October 16, 2023
Megabon

Turska rivijera, Antalya, Turska – 694 EUR – 5x noćenje na području Antalye/Alanje u hotelu s 5* (Hotel Meryan ili sl.) i u dvokrevetnoj standardnoj sobi i 2x noćenje u hotelu s 4* na području regije Pamukkale u dvokrevetnoj standardnoj sobi za 1 osobu, 5x all inclusive u hotelu u Alaniji i 2x polupansion u hotelu na području regije Pamukkale

Akcija

Turska rivijera, Antalya, Turska – 694 EUR – 5x noćenje na području Antalye/Alanje u hotelu s 5* (Hotel Meryan ili sl.) i u dvokrevetnoj standardnoj sobi i 2x noćenje u hotelu s 4* na području regije Pamukkale u dvokrevetnoj standardnoj sobi za 1 osobu, 5x all inclusive u hotelu u Alaniji i 2x polupansion u hotelu na području regije Pamukkale

 

Ponuditelj

Nikal d.o.o. Hrvatska
Antalya, Turska
+385 1 555 6850
info@nikal.hr

Valid Till October 16, 2023