Uvod u tečaj bridža – savladajte sve trikove u mjesec dana za kompleksnu misaonu igru kartama kojom razvijate kombinatoriku i logičku razmišljanje za 109 kn!

-45%

Uvod u tečaj bridža – savladajte sve trikove u mjesec dana za kompleksnu misaonu igru kartama kojom razvijate kombinatoriku i logičku razmišljanje za 109 kn!

-45% popusta

Uvod u tečaj bridža – savladajte sve trikove u mjesec dana za kompleksnu misaonu igru kartama kojom razvijate kombinatoriku i logičku razmišljanje za 109 kn!

 

Ponuditelj

Zagrebački bridž savez
Ilica 48, Zagreb
099 33 12 307
alta1@zg.t-com.hr

Valid Till October 26, 2021
Ponuda dana

Uvod u tečaj bridža – savladajte sve trikove u mjesec dana za kompleksnu misaonu igru kartama kojom razvijate kombinatoriku i logičku razmišljanje za 109 kn!

-45% popusta

Uvod u tečaj bridža – savladajte sve trikove u mjesec dana za kompleksnu misaonu igru kartama kojom razvijate kombinatoriku i logičku razmišljanje za 109 kn!

 

Ponuditelj

Zagrebački bridž savez
Ilica 48, Zagreb
099 33 12 307
alta1@zg.t-com.hr

Valid Till October 26, 2021