ZAMJENA GUMA – demontaža, balansiranje i montaža 4 gume
do 16 cola sa čeličnim felgama