Megabon

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 2.758 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-24% popusta

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 2.758 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 (more…)

Valid Till June 28, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 1.858 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-20% popusta

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 1.858 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 (more…)

Valid Till May 30, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 3.398 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-22% popusta

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 3.398 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 (more…)

Valid Till July 22, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 14.692 HRK – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-21% popusta

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 14.692 HRK – 7x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom (more…)

Valid Till August 9, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 2.558 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-23% popusta

Hotel Premantura Resort – Wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 2.558 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 (more…)

Valid Till September 29, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 3.718 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-22% popusta

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 3.718 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom (more…)

Valid Till August 30, 2022
Megabon

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 4.198 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom za 2 osobe, Polupansion

-22% popusta

Hotel Premantura Resort – Ljetni wellness odmor u Istri, Premantura, Istra, Hrvatska – 4.198 HRK – 2x noćenje u dvokrevetnoj sobi s balkonom (more…)

Valid Till August 14, 2022