Hotel Alpina – Doživite više u Kranjskoj Gori, Kranjska Gora, Slovenija – 258 EUR – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe, Doručak

Hotel Alpina – Doživite više u Kranjskoj Gori, Kranjska Gora, Slovenija – 258 EUR – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe, Doručak

-30% popusta

Hotel Alpina – Doživite više u Kranjskoj Gori, Kranjska Gora, Slovenija – 258 EUR – 3x noćenje u dvokrevetnoj sobi za 2 osobe, Doručak

 

Ponuditelj

HOTEL ALPINA
Kranjska Gora, Slovenija
+386 4 5893 100
alpinaslovenia@gmail.com