Klasična masaža leđa u trajanju 30 minuta ili cijelog
tijela u trajanju 60 minuta u Studiju Geranij