Klasična masaža leđa u trajanju 30 minuta ili cijelog tijela u
trajanju 60 minuta u Studiju Geranij