Kompletno pranje osobnog vozila – vanjsko i unutarnje pranje,
pranje podvozja i nanošenje voska u Autopraonici Zagrepčanka