Liječnički pregled za vozačku dozvolu – pregled za
A, B ili C, D i E kategoriju