Srčane bolesti su ozbiljan problem – reagirajte odmah i obavite
EKG srca u Ustanovi za zdravstvenu skrb Vaš pregled