Uklanjanje jednog madeža veličine do 1 cm PLASMA PENOM
u Privatnoj ordinaciji dr. med. Danijel Šeba